Chiến Lược Seo Bền Vững

Qua các đợt cập nhật thuật toán thì rất nhiều anh em làm seo bị rớt từ khóa hàng loạt vì dính thuật toán google panda và google penguin . Vậy câu hỏi đặt ra là các chiến lược seo cũ còn phù hợp với thuật toán mới ngày nay .